Historia

Rok 2000

Styczeń 2000 - Powstanie Spółki ZAP-Mechanika Sp. z o.o. ze 100% udziałem ZAP S.A.

Rok 2001

Przekształcenie własnościowe spółki. 100% udziałów w rękach prywatnych. Otrzymujemy certyfikat EN ISO 9001

Rok 2002

Podpisanie długoterminowej umowy z wiodącą firmą na rynku światowym na produkcję i dostawy elementów i podzespołów dla elektronarzędzi.

Rok 2010

Uczestniczymy w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 ,,Wzrost konkurencyjności firmy ZAP-Mechanika poprzez rozbudowę parku maszynowego”. Laboratorium pomiarowe otrzymuje trzecią współrzędnościową maszynę pomiarową

Rok 2013

Otwieramy Wydział Obróbki Cieplnej wraz z kompletnym laboratorium pomiarowym. Uczestniczymy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Rok 2014

Rozbudowa Wydziału Obróbki Cieplnej oraz oddanie do eksploatacji nowej hali magazynowo-produkcyjnej.

Copyright © 2015-2020 ZAP - Mechanika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RODO - klauzula informacyjna